http://coralclubprague.cz/

 

 

Potrava budiž Tvým lékem a Tvůj lék tvou potravou (Hippokrates).

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Vážené dámy a pánové, dovolujeme si Vás upozornit, že náš internetový obchod není diskontní

Program na odstranění depresivního syndromu.

 

 Kyselina listová (Folic Acid) - 1 tableta denně s jídlem.

True Lecithin nebo Coral Lecithin - 1 tableta 2x denně.

Omega 3/60 - 1 tableta 2x denně.

Gotu Kola - 1 tableta 2x denně.

Program na odstranění depresivního syndromu přispívá k celkovému posílení organismu, zlepšení fyzické výkonnosti a zejména reprodukční vitality. Tato program napomáhá při celkové vyčerpanosti organismu, výkyvech nálady a apatii.

 

www.coralclubprague.cz - Deprese (photo)

Deprese je velmi nepříjemný vnitřní stav, který se dá delší dobu jen stěží vydržet. Projevuje se buď silným, těžko popsatelným tlakem kdesi uvnitř člověka, nebo nekončící prázdnotou a beznadějí.

Jádro deprese je totiž někde jinde, než v těle - je v duši nebo duchu člověka.

Deprese patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek. Neléčená deprese trvá kolem půl roku (je to ale velmi individuální, takže to může být mnohem méně i mnohem více) a má tendenci se vracet. U těžších forem existuje velké nebezpečí sebevražedného jednání - asi 10% takových jedinců se pokusí o sebevraždu.
Depresivní porucha postihuje asi 3% populace. Pravděpodobnost setkání s depresivní epizodou během života je pro zdravého člověka asi 17%.

 

Příčiny vzniku deprese.

 1. Vznikem deprese pravděpodobně stojí nedostatek některých neurotransmiterů v mozku (chemické sloučeniny, pomocí kterých se předává signál z jedné nervové buňky na druhou).
 2. Vzniku deprese patří genetická výbava jedince (u osob, jejichž pokrevní příbuzní trpí depresemi, je větší riziko onemocnění).
 3. Dlouhodobý stres (vyšší riziko je u osob dlouhodobě stresovaných a především u těch, které nemají možnost tento stav ovlivnit), akutní stresující události (např. úmrtí blízkého člověka, rozvod, propuštění z práce, odchod do důchodu apod.).
 4. Typ osobnosti (obecně je vyšší riziko onemocnění např. u úzkostných lidí).
 5. Na vzniku deprese se může podílet i výchova v rodině (zejména nepřiměřená náročnost a kritičnost rodičů), týrání nebo pohlavní zneužívání v dětství.
 6. Deprese může být ale vyvolána i některými chorobami, např. poškozením či onemocněním mozku (nádory, roztroušená skleróza, demence), některými léky (např. léky proti vysokému krevnímu tlaku, perorální antikoncepce, steroidní hormony atd.) či drogami.
 7. Mezi rizikové faktory pro vznik deprese a anxiety v běžné populaci patří nízký socioekonomický status, nikotinismus a zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, nezaměstnanost, absence partnera a anamnéza depresivní choroby v minulosti.
 8. Mezi nezávislé rizikové faktory pro vznik deprese u žen podstupujících IVF léčbu patří negativní těhotenský test a obezita.
 9. U mužů byla jediným rizikovým faktorem pro depresivní chorobu nevysvětlená neplodnost, výsledek těhotenského testu nebyl pro vznik psychické poruchy u mužů signifikantní.
 10.  

 Typické projevy deprese.

 1. Dlouhodobě zhoršená nálada.
 2. Pocity beznaděje a bezvýchodnosti.
 3. Pocity méněcennosti a domnělého provinění.
 4. Pocity viny, bezmoci, ztráty smyslu života.
 5. Nespavost, předčasné ranní probouzení nebo naopak nadměrná ospalost a spavost i během dne.
 6. Myšlenky na smrt nebo sebevraždu, pokusy o sebevraždu.
 7. Ztráta zájmu o sexuální život.
 8. Ztráta zájmu nebo radosti z koníčků a činností, nic ho nebaví.
 9. Pokles energie, únava, ospalost, malátnost - jednoduché činnosti vyžadují nadměrnou námahu.
 10. Nadměrná ustaranost, časté pocity napětí.
 11. Bolesti hlavy nebo páteře.
 12. Bušení srdce.
 13. Tlak na hrudi nebo v krku.
 14. Napětí a slabost ve svalech.
 15. V některých případech může vést deprese k izolaci od kolegů, přátel, a dokonce i vlastního manžela či manželky.
 16.  

 Prevence vzniku deprese.

 1. Pravidelný odpočinek (aktivní i pasivní).
 2. Vyhnutí se alkoholu, kouření, spěch, otravným lidem.
 3. Dostatek příjemných zážitků.
 4. Dobrý spánek.
 5. Dostatek pravidelného pohybu (aerobní cvičení, tanec, běh, jízda na kole, chůze). Pravidelné cvičení jsou důležité součásti pocitu tělesného a emočního zdraví.
 6. Velmi důležité je mít radost z toho, co děláte.
 7. Každý den udělejte něco, co vám přinese potěšení. Pokud se přitom i uvolníte, tím lépe. Zkuste třeba tělesné cvičení nebo jógu.
 8. Nezapomeňte se ocenit a pochválit se za své úspěchy. Nikdy sami sebe neponižujte a nepřemýšlejte stále jen o svých potížích v minulosti. Dívejte se dopředu a plánujte si, jak své problémy co nejlépe zvládnete a překonáte.
 9. Vyhýbejte se nadměrné únavě.
 10. Vždy myslet pozitivně, je vždy někdo hůř, než jste.
 11. Povzbuzujte sami sebe.
 12. Je důležité podpořit své zdraví vyváženou dietou.
 13.  


Léčba.

Antidepresiva.

Antidepresivum je psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů klinické deprese. Antidepresiva se obvykle užívají nejen na depresi, ale i pro léčbu jiných psychiatrických poruch, jako jsou anxiozita, bipolární afektivní porucha, obsesivně-kompulzivní poruchy, poruchy spánku a poruchy příjmu potravy. Užívejte antidepresiva tak jak vám doporučil lékař.

Antidepresiva pomáhají vytvořit rovnováhu na těchto neuronech v mozku, kde je v depresi nedostatek působků. Chybějící látky přímo nedodávají, ale svým působením mohou urychlit jejich tvorbu či zvýšit jejich nabídku tam, kde je to potřeba. Proto také jejich efekt není okamžitý, ale zpravidla se dostaví za 3 - 6 týdnů podávání.

Antidepresivní léky nemohou změnit vaši náladu hned. S trochou vytrvalostí, tpělivostí a spolupráce s lékařem, rodinou a přáteli je prognóza zbavit se potíží velmi dobrá.

Psychoterapie.

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky - pomocí rozhovoru s klientem (pacientem), sugescemi, nácvikem, vyjadřování emocí a podobně se snažíme upravit jeho zdraví a spokojenost. Psychoterapie se může zúčastnit klient individuálně, ale i v páru (např. manželé) nebo ve skupině.

Psychoterapie je důležitou součástí léčby. Poskytuje podporu, porozumění a vedení v průběhu léčby a urychluje uzdravování. Kombinace psychoterapie s antidepresivními léky je účinější, než jedna léčba samotná. Léky velmi účinně kontrolují příznaky, psychoterapie zase pomáhá porozumět, s čím vším v životě příznaky souvisejí a co s tím lze udělat. Psychoterapie pomáhá hlouběji porozumět tomu, co se s člověkem v nemoci děje. Učí, jakým způsobem zacházet s příznaky a s problémy v životě, a posléze trénuje dovednosti, které mohou do budozucna bránit rozvoji nové epizody. Psychoterapeutický přístup poskytuje bezpečný prostor, ve kterém se nemocný může projevit a vyjádřit všechno, co ho trápí.

Psychoterapie pomáhá řešit i další problémy v životě, které nemusí být součástí příznaků poruchy - jak konflikty ve vašem životě nebo vztazích. Samotná psychoterapie může pomoci jen u lehčích forem onmocnění. Nicméně v kombinaci s léky zvyšuje jejich účinnost.


Další možnosti léčby.

Možnosti bylinné léčby:

Třezalka - bylinka proti depresím - byla po celá staletí používána při nespavosti a nervozitě a je i vědecky ověřeno, že pomáhá při depresích. Středně těžkou depresi dokáže třezalka zmírnit až o 50%, což je více než u syntetických chemických farmaceutik. Třezalka by ale neměla být užívána současně s léky proti depresím (riziko příliš silného účinku).

Heřmánek pravý - uklidňuje depresivní nálady a povzbuzuje chuť k jídlu.

Kopretina řimbaba - pomáhá při migrénách.

Kozlík lékařský - pomáhá při stavech přepracovanosti a srdeční úzkosti.

Bazalka pravá - je účinná proti nervozitě, úzkosti, napomáhá dobré koncentraci a tiší bolesti hlavy.

Jasmín - je silně antidepresivní, mírně afrodisiakální, navozuje optimismus.

Levandule - uklidňuje, je vhodná proti nespavosti a při bolestech hlavy.

Růže - působí proti nespavosti a bolestem hlavy, má afrodisiakální a antidepresivní účinky.

Vanilka - uklidňuje, mírní nervozitu a napětí.

Dobromysl - příznivě působí na psychiku, přináší nám tedy „dobrou mysl”.

Šalvěj lékařská - se užívá jako prostředek proti pocení, zvláště je-li nervového původu.